VAN CẦU MỘT CHIỀU – GLOBE CHECK VALVE

Giá liên hệ: 0985226690 - 0916788688

Vật liệu (Material): FC/SC/BC

Kích cỡ (Press & Size):

  • 5K; 10K; 16K
  • 10A; 15A; 25A; 32A; 40A; 50A; 65A; 80A; 100A; 125A; 150A; 200A; 250A; 300A

Số tiêu chuẩn Jis (Jis Code No.): F3060; F7301; F7302; F7305; F7351; F7353; F7366; F7399